Упис првака за шк. 2019/2020.

Обавештења
            У први разред школске 2019/20. год. уписују се деца, рођена у периоду од 1.3.2012. године до 28.2.2013. године. Упис ученика у 1. разред школске 2019/20. године почиње 1. априла 2019.године. Упис ученика и заказивање термина тестирања детета врши административни радник школе од 8:00 – 14:00 часова. При упису неопходно је имати: Лекарско уверење из здравственог центра (потврду о обављеном систематском прегледу за упис у школу).Извод из матичне књиге рођених детета и доказ о пријави пребивалишта (прилаже се у папирној форми или родитељ подноси захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем). За тестирање је неопходно понети: Личне карте родитеља – на увид, због доказа о адреси и ЈМБГ-а.Потврду да је дете похађало предшколску установу (издаје предшколска установа) – родитељ је може доставити и накнадно.             У случају да су родитељи разведени, потребна је…
Read More