Школски календар

Календар рада за школску 2019/2020. годину

Због уједначавања броја радних дана у току школске године на Активу директора донета је одлука да ће се 3 дана радити по распореду од понедељка. То су следећи датуми:

12. новембар 2019. године

8. јануар 2020. године

30. април 2020. године