Географска секција

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА РАДИ ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО И ОКУПЉА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА. 
ОСИМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ЦИЉЕВА,ОНА РАЗВИЈА КОД УЧЕНИКА ГЕОГРАФСКИ НАЧИН МИШЉЕЊА И 
СТИЦАЊЕ ГЕОГРАФСКИХ ЗНАЊА И ДРУГЕ ЦИЉЕВЕ КАО ШТО СУ:
 -РАЗВИЈАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА
 -РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ
 -ПОДСТИЧЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ СКЛОНОСТИ,СТВАРАЛАШТВО,ДРУЖЕЊЕ И СОЛИДАРНОСТ.
 ПРОГРАМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ВИДУ РАДИОНИЦА,ПАНОА,ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ.

???????????????????????????????SAM_0729 a (Copy) SAM_0727 a (Copy) ana marković1 (Copy)

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ: НИКИЦА ЖИВКОВИЋ
САРАДНИК: НАТАША ГАЈИЋ

Наше презентације:

Kanada    

Оставите одговор