Тимови

У школској 2019/2020. години функционишу следећи тимови и активи:

 • Тим за самовредновање
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим инклузивно образовање
 • Тим за професионални развој
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 • Тим за унутрашње и спољашње уређење школе
 • Тим за израду летописа
 • Школски тим за ФООО
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој Школског програма

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Благојевић Весна, члан
 2. Вучковић Бранкица, члан
 3. Милићевић Александра, координатор
 4. Огаревић Марија, члан
 5. Филип Весна, члан
 6. Ученичког парламента
 7. представник Савета родитеља
 8. представник јединице локалне самоуправе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Бундало Весна, члан
 2. Ђорђевић Драгана, члан
 3. Јанићијевић Ивица, члан
 4. Јанићијевић Мариана, члан
 5. Милић Радисав, члан
 6. Милићевић Александра, координатор
 7. Радисављевић Елизабета, члан

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Аксентијевић Драгана, члан
 2. Бијанац Радмила, члан
 3. Ђокић Јелена, члан
 4. Иванишевић Јелена, члан
 5. Милићевић Александра, члан
 6. Остојић Снежана, координатор
 7. Радојевић Љиљана, члан
 8. Грујић Јелена, члан
 9. представник Ученичког парламента
 10. представник родитеља/законских заступника
 11. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Добрић Стојадинка, члан
 2. Иванишевић Јелена, члан
 3. Милићевић Александра, члан
 4. Остојић Снежана, координатор
 5. Радисављевић Елизабета, члан
 6. Ранковић Радомир, члан
 7. Ћетковић Дијана, члан
 8. представник Ученичког парламента
 9. представник родитеља
 10. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Бркић Александар, координатор
 2. Мијатовић Милена, члан
 3. Миленковић Добрила, члан
 4. Милићевић Александра, члан
 5. Милошевић Валентина, члан
 6. Петровић Весна, члан
 7. представник Ученичког парламента
 8. представник родитеља
 9. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 1. Милићевић Александра, члан
 2. Огаревић Марија, члан
 3. Остојић Снежана, члан
 4. Рајковић Драгица, члан
 5. Ћетковић Дијана, координатор
 6. Цветковић Софија, члан
 7. представник Ученичког парламента
 8. представник родитеља
 9. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Арсић Немања
 2. Вранковић Љиљана
 3. Милановић-Дакић Недељка
 4. Зрнзевић Лепосава
 5. Ивковић Сандра
 6. Милић Радисав
 7. Милићевић Александра
 8. Пантелић Весна
 9. Петровић Соња
 10. Грујић Јелена
 11. представник ученичког парламента
 12. представник родитеља
 13. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. Здравковић Наташа, члан
 2. Јанићијевић Мариана, координатор
 3. Остојић Снежана, члан
 4. Станковић Драгана, члан
 5. Шамарјај Тања, члан
 6. представник Ученичког парламента
 7. представник родитеља
 8. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА  СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

 1. Арсић Немања, члан
 2. Бркић Александар, члан
 3. Манџуковић Злата, члан
 4. Михајловић Сузана, члан
 5. Огаревић Марија, члан
 6. Стојановић Љиљана, коодинатор
 7. Ћетковић Дијана, члан
 8. представник Ученичког парламента
 9. представник родитеља
 10. представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ

 1. Наташа Здравковић, члан
 2. Милојка Џаковић, члан
 3. Весна Пантелић, члан
 4. Ђорђевић Драгана, члан
 5. Радисав Милић, члан
 6. Милена Мијатовић, члан
 7. Елизабета Радисављевић, члан
 8. Бранкица Вучковић, члан
 9. Весна Бундало, члан
 10. Тајана Шљапић, члан
 11. Александар Бркић, члан
 12. Ивица Јанићијевић, члан
 13. Љиљана Стојановић, члан
 14. Марија Огаревић, координатор
 15. представник Ученичког парламента
 16. представник родитеља
 17. представник  јединице локалне самоуправе

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ФООО

 1. Татјана Малиновић, координатор
 2. Лепосава Зрнзевић, члан
 3. Милена Николић, члан
 4. Јелена Грујић, члан
 5. Радомир Ранковић, члан
 6. Александра Стефанов, члан
 7. Милена Башић, члан
 8. Ана Бацкић, члан
 9. Светлана Величковић, члан
 10. Драгана Шљивић, члан
 11. Александар Бркић, члан
 12. Жељка Јосивљевић, члан
 13. Сандра Ивковић, члан