Тимови

У школској 2020/2021. години функционишу следећи тимови и активи:

 • Тим за самовредновање
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим инклузивно образовање
 • Тим за професионални развој
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 • Тим за унутрашње и спољашње уређење школе
 • Тим за израду летописа
 • Школски тим за ФООО
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој Школског програма

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Благојевић Весна, члан
 2. Вучковић Бранкица, члан
 3. Милићевић Александра, координатор
 4. Огаревић Марија, члан
 5. Филип Весна, члан
 6. Станковић Никола, представник Ученичког парламента
 7. Ненадовић Сандра, представник Савета родитеља
 8. Петровић Наташа, представник јединице локалне самоуправe

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Аврамовић Марија, члан
 2. Вранковић Љиљана, члан
 3. Јанићијевић Ивица, члан
 4. Јанићијевић Мариана, члан
 5. Иванишевић Јелена, члан
 6. Милићевић Александра, координатор
 7. Радисављевић Елизабета, члан

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Вучковић Бранкица, члан
 2. Бијанац Радмила, члан
 3. Бундало Весна, члан
 4. Милићевић Александра, члан
 5. Остојић Снежана, координатор
 6. Радојевић Љиљана, члан
 7. Шепа Јована, представник Ученичког парламента
 8. Ђорђевић Словенка, представник родитеља/законских заступника
 9. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Ћетковић Дијана, члан
 2. Иванишевић Јелена, члан
 3. Милићевић Александра, члан
 4. Остојић Снежана, координатор
 5. Цветковић Софија, члан
 6. Голе Драгица, члан
 7. Николић Марија, члан
 8. Добрић Стојадинка, чалн
 9. Станковић Андрае, представник Ученичког парламента
 10. Дел Бјанко Надица, представник родитеља
 11. Живковић Биљана, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Јанићијевић Мариана, координатор
 2. Миленковић Добрила , члан
 3. Милићевић Александра, члан
 4. Милошевић Валентина, члан
 5. Петровић Весна, члан
 6. Додић Нина, представник Ученичког парламента
 7. Тасић Александра, представник родитеља
 8. Петровић Наташа, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 1. Милићевић Александра, члан
 2. Огаревић Марија, члан
 3. Милићевић Александра, члан
 4. Милић Радисав, члан
 5. Ћетковић Дијана, координатор
 6. Цветковић Софија, члан
 7. Јаргић Лука, представник Ученичког парламента
 8. Стојановић Маја, представник родитеља
 9. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Арсић Немања, члан
 2. Вранковић Љиљана, координатор
 3. Дакић-Милановић Недељка, члан
 4. Милић Радисав, члан
 5. Пантелић Весна, члан
 6. Петровић Соња, члан
 7. Миладиновић Павле, представник ученичког парламента
 8. Стевановић Данијела, представник родитеља
 9. Живковић Биљана, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. Здравковић Наташа, координатор
 2. Јанићијевић Мариана, члан
 3. Остојић Снежана, члан
 4. Станковић Драгана, члан
 5. Шамарјај Тања, члан
 6. Миркаило Катарина, представник Ученичког парламента
 7. Гвозденовић Биљана, представник родитеља
 8. Петровић Наташа, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА  СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

 1. Арсић Немања, члан
 2. Манџуковић Злата, члан
 3. Михајловић Сузана, члан
 4. Огаревић Марија, члан
 5. Стојановић Љиљана, коодинатор
 6. Ћетковић Дијана, члан
 7. Савић Сташа, представник Ученичког парламента
 8. Ристић Милица, представник родитеља
 9. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ

 1. Петровић Весна
 2. Миленковић Добрила
 3. Бијанац Радмила
 4. Мијушковић Владимир
 5. Огаревић Марија
 6. Рајковић Драгица
 7. Елизабета Радисављевић
 8. Стојановић Паул
 9. Голе Драгица
 10. Велојић Јелена
 11. Маринковић Горан
 12. Љиљана Стојановић
 13. Савић Сташа, представник Ученичког парламента
 14. Голубовић Драгица, представник родитеља
 15. Живковић Биљана, представник  јединице локалне самоуправе

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ФООО

 1. Татјана Малиновић, координатор
 2. Милена Јан, члан
 3. Невена Красић, члан
 4. Даница Пантелић, члан
 5. Радомир Ранковић, члан
 6. Александра Стефанов, члан
 7. Ива Васић, члан
 8. Тања Цветковић, члан
 9. Јелена Велојић, члан
 10. Жељка Јосивљевић, члан