Предметна настава

Стручно веће за српски језик
Сузана Михајловић српски језик
Невена Красић
Славица Милановић-Милић
Јелена Иванишевић
Милена Николић
Стручно веће за стране језике
Драгица Рајковић енглески језик
Софија Цветковић
Драгана Станковић
Јелена Радмиловић
Недељка Милановић-Дакић француски језик
Милена Мијатовић немачки језик
Маријана Јовић
Стручно веће за музичку и ликовну културу
Елизабета Радисављевић музичка култура
Немања Арсић  ликовна култура
Ненад Стевановић
Душан Раичевић
Стручно веће за историју и географију
Паул Стојановић историја
Радомир Ранковић
Бранкица Вучковић географија
Александра Стефанов
Марија Младеновић
Стручно веће за математику
Драгица Голе (Јадранка Живковић) математика
Весна Бундало
Марија Аврамовић
Милена Башић
Стручно веће за биологију и хемију
Весна Благојевић биологија
Јелена Јанковић
Драгана Шљивић хемија
Стручно веће за физику, техничко и информатичко образовање и информатику и рачунарство
Зорица Цвејић физика
Снежана Зрнзевић
Валентина Милошевић техничко и информатичко образовање
Мариана Јанићијевић
Јулијана Јовановић
Александар Бркић информатика и рачунарство
Мирјана Адамовић
Стручно веће за физичко васпитање
Горан Лаковић физичко васпитање
Ивица Јанићијевић
Душан Кочић
Горан Маринковић
Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање
Љиљана Стојановић верска настава
Стеван Костић
Недељка Дакић – Милановић грађанско васпитање

Hit Counter provided by laptop reviews