Предметна настава

Стручно веће за српски језик и књижевност
Сузана Михајловић српски језик и књижевност
Радисав Милић (Драгана Сајко)
Славица Милановић-Милић
Јелена Иванишевић
Невена Красић
Стручно веће за стране језике
Драгица Рајковић енглески језик
Софија Цветковић
Драгана Станковић

Даница Пантелић


Маријана Тирнанић

Недељка Милановић-Дакић француски језик
Милена Мијатовић (Александра Вучковић) немачки језик

Невена Красић


Taња Стојановић

Стручно веће за музичку и ликовну културу
Елизабета Радисављевић музичка култура
Немања Арсић  ликовна култура
Ненад Стевановић
Стручно веће за историју и географију
Паул Стојановић историја
Радомир Ранковић
Бранкица Вучковић географија
Драган Живанчевић
Александра Стефанов
Стручно веће за математику
Драгица Голе математика
Весна Бундало
Марија Аврамовић(Марија Јањушевић)
Ива Васић
Стручно веће за биологију и хемију
Весна Благојевић биологија
Тајана Шљапић
Јелена Велојић хемија
Стручно веће за физику, технику и тахнологију и информатику и рачунарство
Ана Бацкић физика
 
Валентина Милошевић техника и технологија
Мариана Јанићијевић
Јулијана Јовановић
Мирјана Адамовић информатика и рачунарство
Ива Васић
Стручно веће за физичко васпитање
Драган Ђорђевић  физичко и здравствено васпитање
Ивица Јанићијевић
Горан Маринковић
Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање
Љиљана Стојановић верска настава
Стеван Костић
Недељка Милановић-Дакић грађанско васпитање