Предметна настава

Стручно веће за српски језик
Сузана Михајловић српски језик и књижевност
Радисав Милић
Славица Милановић-Милић
Јелена Иванишевић
Милена Николић
Стручно веће за стране језике
Драгица Рајковић енглески језик
Софија Цветковић
Драгана Станковић
Јелена Грујић
Недељка Милановић-Дакић француски језик
Милена Мијатовић немачки језик
Маријана Јовић
Стручно веће за музичку и ликовну културу
Елизабета Радисављевић музичка култура
Немања Арсић  ликовна култура
Ненад Стевановић
Душан Раичевић
Стручно веће за историју и географију
Паул Стојановић историја
Радомир Ранковић
Бранкица Вучковић географија
Драган Живанчевић
Александра Стефанов
Марија Младеновић
Стручно веће за математику
Драгица Голе математика
Весна Бундало
Марија Аврамовић
Милена Башић
Стручно веће за биологију и хемију
Весна Благојевић биологија
Тајана Шљапић
Драгана Шљивић хемија
Стручно веће за физику, технику и тахнологију и информатику и рачунарство
Зорица Цвејић физика
Ана Бацкић
Валентина Милошевић техника и технологија и ТИО
Мариана Јанићијевић
Јулијана Јовановић
Александар Бркић информатика и рачунарство
Мирјана Адамовић
Стручно веће за физичко васпитање
Горан Лаковић физичко и здравствено васпитање
Ивица Јанићијевић
Душан Кочић
Горан Маринковић
Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање
Љиљана Стојановић верска настава
Стеван Костић
Недељка Милановић-Дакић грађанско васпитање