Предметна настава

Стручно веће за српски језик и књижевност
Сузана Михајловић српски језик и књижевност
Радисав Милић (Драгана Сајко)
Славица Милановић-Милић
Јелена Иванишевић
Невена Красић
Стручно веће за стране језике
Драгица Рајковић енглески језик
Софија Цветковић
Драгана Станковић

Даница Пантелић


Маријана Тирнанић

Недељка Милановић-Дакић француски језик
Милена Мијатовић (Александра Вучковић) немачки језик

Невена Красић


Taња Стојановић

Стручно веће за музичку и ликовну културу
Елизабета Радисављевић музичка култура
Немања Арсић  ликовна култура
Ненад Стевановић
Стручно веће за историју и географију
Паул Стојановић историја
Радомир Ранковић
Бранкица Вучковић географија
Драган Живанчевић
Александра Стефанов
Стручно веће за математику
Драгица Голе математика
Весна Бундало
Марија Аврамовић
Ива Васић
Стручно веће за биологију и хемију
Весна Благојевић биологија
Тајана Шљапић
Јелена Велојић хемија
Стручно веће за физику, технику и тахнологију и информатику и рачунарство
Ана Бацкић физика
 
Валентина Милошевић техника и технологија
Мариана Јанићијевић
Јулијана Јовановић
Мирјана Адамовић информатика и рачунарство
Ива Васић
Стручно веће за физичко васпитање
Горан Лаковић физичко и здравствено васпитање
Ивица Јанићијевић
Горан Маринковић
Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање
Љиљана Стојановић верска настава
Стеван Костић
Недељка Милановић-Дакић грађанско васпитање