Предметна настава

Стручно веће за српски језик
Сузана Михајловић српски језик
Радисав Милић
Славица Милановић-Милић
Јелена Иванишевић
Сања Дробњаковић
Стручно веће за стране језике
Драгица Рајковић енглески језик
Софија Цветковић
Драгана Станковић
Катарина Новаковић
Недељка Милановић-Дакић француски језик
Данијела Кулагић
Маријана Јовић немачки језик
Милица Арсенијевић
Стручно веће за музичку и ликовну културу
Елизабета Радисављевић музичка култура
Лидија Јанковић
Немања Арсић  

ликовна култура

Ненад Стевановић

Душан Раичевић

Стручно веће за историју и географију
Паул Стојановић историја
Радомир Ранковић
Никица Живковић географија
Виолета Станимировић
Наташа Гајић
Стручно веће за математику
Славиша Митровић математика
Драгица Голе
Весна Бундало
Радић Гордана
Стручно веће за биологију и хемију
Весна Благојевић биологија
Јелена Јанковић
Драгана Шљивић хемија
Стручно веће за физику, техничко и информатичко образовање и информатику и рачунарство
Зорица Цвејић физика
Снежана Зрнзевић
Стеван Лалић техничко и информатичко образовање
Пене Стефанов
Валентина Милошевић
Мариана Јанићијевић
Јулијана Јовановић
Александар Бркић информатика и рачунарство
Мирјана Адамовић
Стручно веће за физичко васпитање
Горан Лаковић физичко васпитање
Ивица Јанићијевић
Душан Кочић
Горан Маринковић
Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање
Љиљана Стојановић верска настава
Стеван Костић
Жељка Јосивљевић грађанско васпитање

Hit Counter provided by laptop reviews