Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог разреда, а заступају интерес свих ученика и утичу на стварање позитивног системе вредности.

Руководство парламента чине:

  1. Исидора Ристић 8/2, председник;
  2. Емилија Јосифовић 8/3, потпредседник и
  3. Маша Милошевић 8/1, записничар.