Управа школе

Име и презимеРадно место
Дијана Ћетковићдиректор
Софија Цветковићпомоћник директора
Марија Николићсекретар
Александра Милићевићпедагог
Снежана Остојићпсихолог
Марија Огаревићбиблиотекар
Татјана Малиновићандрагошки асистент
Славица Живановићадминистративно-финансијски сарадник