Професионалана орјентација

Пројекат за професионалну орјентацију ученика (ГИЗ)

      GIZ је агенција у власништву владе Савезне Републике Немачке која пружа подршку немачкој влади у реализацији циљева у области међународне сарадње за одрживи развој. Савезно министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (BMZ) је директни налогодавац/наручилац GIZ пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ у оквиру сарадње немачке и српске владе.

Политички партнер GIZ BOSS пројекта је Министарство просвете и науке Републике Србије. Још један партнер у имплементацији пројекта је и Министарство омладине и спорта, као носилац националне стратегије за каријерно вођење.

     Циљ пројекта је изградња школског и ваншколског система професионалне оријентације за младе на прелазу између основне у средњу школу, односно у свет рада и функционисање тог система на нивоу целе земље, као и оснаживање постојећих капацитета за професионалну оријентацију у школском и ваншколском сектору.

Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ се састоји из школске и ваншколске компоненте које се међусобно допуњују код покривања циљне групе.

Школском компонентом ће бити обухваћене све основне школе на територији Србије, што значи 1260 основно школских установа. Тачније, пројекат ће се спроводити у завршним разредима основних школа, сто подразумева седми и осми разред.

Ваншколском компонентом је обухваћено свих 120 канцеларија за младе у Србији и на тај начин ће се пружити подршка оснаживању ваншколских капацитета за спровођење програма професионалне оријентације.

Циљну групу пројекта чине деца која похађају седми и осми разред основне школе, односно млади који су на прелазу из основне у средњу школу или у свет рада.

Избор будућег занимања је од великог значаја за ученике завршних разреда и стога је важно да млади добро процене сопсвена интересовања, склоности и у складу са школским постигнућима одаберу адекватну школу.

Министарство просвете и науке Републике Србије

Петофазни модел професионалне оријентације

Петофазни модел професионалне оријентације је пут од пет корака који воде ученике до избора занимања и активног планирања каријере.

У овом процесу ученик пре свега упознаје себе, своје таленте, особине, вредности и интересовања. Потом упознаје могућности околине – сазнаје каква све занимања постоје, која су занимања тражена, упоређује их са својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су образовне могућности – школе, факултети и неформални образовни курсеви потребни да би се неко успешно бавио жељеним занимањем.

После овог процеса истраживања, упознавања себе и околине ученик је спреман да донесе одлуку о каријери и креира свој акциони план како ће одлуку спровести у дело.

Током целог овог процеса ученици сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке, да је важно пажљиво планирати и дисциплиновано спроводити кораке, али и да је у реду грешити и мењати планове, као што се и сами мењамо.

Како би успешно прошли кроз све фазе модела ученицима су на располагању у нашој школи различите прилике за самостално и групно учење и истраживање – тестови, радионице, саветовање, практичне вежбе и портфолио за праћење плана каријере.