Разредна настава

Име и презимеОдељење
Весна Петровић I-1
Драгана Аксентијевић I-2
Мирослава Пинтач I-3
Драгана Ђорђевић I-4
Тања Шамарјај II-1
Наташа Здравковић II-2
Владимир Мијушковић II-3
Јелена Ђокић II-4
Љиљана ВранковићIII-1
Стојадинка Добрић III-2
Милојка Џаковић III-3
Добрила Миленковић III-4
Весна Пантелић IV-1
Радмила Бијанац IV-2
Злата Манџуковић IV-3
Весна Филип IV-4
Љиљана Радојевићспецијално