Помоћно особље

Помоћно особље
Миодраг Стаменковић домар – мајстор одржавања
Јасмина Митић куварица – сервирка
Слађана Ђорђевић чистачице
Марина Гајић
Радмила Васиљевић
Славица Филиповић
Деса Стојковић
Анка Јацић
Весна Пржић
Маја Бојовић

Hit Counter provided by laptop reviews