Помоћно особље

Помоћно особље
Миодраг Стаменковић домар
Јасмина Митић куварица – сервирка
Слађана Ђорђевић спремачице
Марина Гајић
Радмила Васиљевић
Славица Филиповић
Деса Стојковић
Анка Јацић
Весна Пржић
Маја Бојовић