Електронски дневник

У току школске 2017/2018. године наша школа је прва у општини Смедерево ушла у пилот пројекат есДневник. Вођење дневника током те школске године било је двојно и у папирном и у електронском облику. Од школске 2018/2019. евиденција се води искључиво електронски. Иза оваквог успеха стоји рад школских координатора и наставника, који су прихватили новину и успешно је користе у свом раду са ученицима и родитељима.

У наставку следе често постављана питања и недоумице родитеља у вези добијања налога и коришћења електронског дневника.

Како добијам приступне податке за електронски дневник?

За приступ родитеља/старатеља електронском дневнику неопходно је подношење захтева за добијање приступних података. Захтев не подносе родитељи који су добили налоге прошле школске године. Захтев подносе родитељи новоуписаних ученика првог разреда и новоуписани ученици у осталим разредима из других школа, које нису кренуле са применом електронског дневника.

Захтев се може добити од одељењског старешине или школских координатора. Одељењски старешина штампа и издаје налог са приступним подацима, при чему родитељ/старатељ својеручним потписом потврђује преузимање истог.

Шта радим при првом пријављивању на електронски дневник?

У веб прегледачу откуцајте адресу https://moj.esdnevnik.rs. За пријављивање користите Ваше приступне податке добијене од одељењског старешине. Систем ће од Вас захтевати измену лозинке и осмишљавање нове лозинке. Поље стара лозинка попуњавате лозинком која је одштампана на налогу. Поља нова лозинка и потврда нове лозинке попуњавате лозинком коју осмишљавате. Број знакова нове лозинке мора да садржи бар 8 знакова са бар једним великим словом и једном цифром. При сваком наредном пријављивању на систем користите исто корисничко име и новокреирану лозинку. Лозинка је доступна само Вама.

Шта радим у случају губитка лозинке?

У случају губитка приступних параметара родитељ се обраћа одељењском старешини за издавање нове шифре и поново потписом потврђује преузимање исте.

Како приступам подацима ако имам више ђака у школи?

Један налог омогућава приступ свој деци на школовању, што значи да ћете приступне параметре добити само од једног одељењског старешине. Захтев се подноси сваком старешини појединачно како би они омогућили приступ евиденцији за ученика који је у њиховом одељењу. Након пријаве на систем у падајућој листи моћи ћете да одаберете ученика за којег пратите евиденцију.

Који сајт користим за приступ електронском дневнику?

Кликните овде за отварање странице за пријављивање.

Коме могу да се обратим у случају потешкоћа приликом пријављивања и коришћења електронског дневника?

У случају било каквих проблема јавите се најпре одељењским старешинама или школским координаторима.

Ко су школски координатори за електронски дневник?

  • Вранковић Љиљана, професор разредне наставе
  • Аврамовић Марија, професор математике
  • Адамовић Мирјана, професор информатике и рачунарства