Из живота школе

Некада давно

Награђивање Ученика генерације

Уређење школског дворишта 2010. године

Прослава Светог Саве