Контакт

Основна школа „Доситеј Обрадовић“

Адреса: Ђуре Даничића 84, 11300 Смедерево

Телефон секретара: 026/ 4617 380

Телефон директора: 026/ 4617 381

Матични број: 07164700

ПИБ: 101605278

                 Мејл: dositejevci@yahoo.com