Помоћно особље

Помоћно особље
Миодраг Стаменковић домар
Јасмина Митић куварица – сервирка
Маја Васић спремачице
Марина Гајић
Милица Стојановић
Данијела Пржић
Деса Стојковић
Анка Јацић
Весна Пржић
Марија Бојовић