Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог разреда, а заступају интерес свих ученика и утичу на стварање позитивног системе вредности.

Руководство парламента чине:

  1. Андреа Станковић 8/2, председник;
  2. Павле Станчев 8/1, потпредседник
  3. Елена Николић 8/2, записничар
  4. Јована Антић 7/2, заменик записничара

Чланови парламента који присусутвују седницама Школског одбора:

Андреа Станковић 8/2

Елена Николић 8/2