Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог разреда, а заступају интерес свих ученика и утичу на стварање позитивног системе вредности.

Ученички парламент 2023/24. године , чланови:

Андреа Ћупрдија 8/1

Вукашин Ристић 8/1

Мартина Дел Бианко 8/2

Дуња Ђорђевић  8/2

Анђелија Вуловић 8/3

Давид Ђурић 8/3

Давид Ђурић 8/4

 Николина Ивановић 8/4

Предраг Дељанин  7/1

Миња Николић 7/1

Мутап Лидија 7/2

Ивона Тасковић 7/2

Срђан Максимовић 7/3

Анастасија Мишић 7/3

Дууња Невенкић 7/4

Софија Голубовић 7/4

Председник парламента:  Мартина Дел Бианко 8/1,

Заменик председника парламента: Миња  Николић 7/1

Записничар: Дуња Ђорђевић 8/2

Заменик записничара: Гордана Божовић 7/4

Шк. одбор :  Андреа Ћупрдија 8/1,  Вукашин Ристић 8/1

Градски парламент: Мартина Дел Бианко, Миња Николић 7/1 ,  Софија Голубовић 7/2

Стручни актив за развојно планирање:  Давид Ђурић 8/3

Тим за инклузивно образовање:  Давид Ђурић 8/4

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања :  Предраг Дељанин 7/1

Тим за професионални развој: Гордана Божовић 7/4

Тим за обезбеђење квалитета и развоја установе: Срђан Максимовић 7/3

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:  Дуња Невенкић 7/2

Тим за самовредновање: Јован Павловић 7/4

Тим за уређење школе: Анастасија Мишиж 7/4