Разредна настава

Име и презимеОдељење
Љиљана Вранковић II-1
Стојадинка Добрић II-2
Лепосава ЈапићII-3
Добрила Миленковић II-4
Весна Пантелић III-1
Радмила Бијанац III-2
Злата Манџуковић III-3
Весна ФилипIII-4
Весна ПетровићIV-1
Драгана АксентијевићIV-2
Мирослава ПинтачIV-3
Драгана ЂорђевићIV-4
Тања Шамарјај I-1
Наташа Здравковић I-2
Владимир Мијушковић I-3
Јелена Ђокић I-4
Љиљана Радојевићспецијално
Марина Ђуричићпродужени боравак
Соња Петровић
продужени боравак