Лице за заштиту података о личности

Лице задужено за заштиту података о личности – Марија Николић, секретар школе, контакт 026/4617-380 или путем мејла dositejsekretar@gmail.com